Reklamačný poriadok

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole:

Reklamácia a jej postup

Pred reklamáciou je vhodné si overiť, či nie je možné postupovať inak, a to e-mailom alebo telefonicky, ideálne je zaslať cez reklamačný formulár alebo na e-mail fotodokumentáciu závady.

Reklamáciu je možné uplatniť osobne alebo zaslať na adresu predajcu. Je potrebné zakúpený a kompletný tovar riadne zabaliť a priložiť protokol pre reklamáciu, fotodokumentáciu (poškodenia, chybovej hlášky a pod.) a doklad o zakúpení tovaru v spa-market.sk

Po doručení reklamovaného tovaru Vám vystavíme potvrdenie o prijatí reklamácie, a to i v prípade, že reklamácia bude vybavená zamietnutím.

Protokol pre reklamáciu tovaru je voľne stiahnuteľný TU. Nezabudnite uviesť, aká je závada tovaru alebo ako sa vada prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie. 

Osobné predanie výrobku

Vami zakúpený tovar môžete predať k reklamácii v sídle spoločnosti. Formulár pre reklamáciu tovaru s Vami radi vyplnia naši pracovníci.

Ak nebude Vaša požiadavka vybavená priamo na mieste, bude reklamovaný tovar postúpený k posúdeniu našej dodávateľskej spoločnosti. 

Doručenie reklamovaného tovaru

Reklamovaný (servisovaný) tovar označte na viditeľnom mieste (REKLAMÁCIA alebo SERVIS) posielajte výhradne kuriérom.

Link pre objednanie kuriéra: https://www.123kurier.sk/preprava-zasielok/nova-zasielka/

Shop Market, s.r.o.
Schiffelova 13
908 51 Holíč 
tel.: +421 34 668 5105
 
Do zásielky priložte vyplnený protokol pre reklamáciu tovaru, ktorý si môžete voľne stiahnuť TU a označte zabalený tovar na viditeľnom mieste (REKLAMÁCIA alebo SERVIS).

V prípade neuznania reklamácie, Vám budú vynaložené náklady na dopravu spojené s opravou výrobku riadne vyúčtované. Reklamovaný výrobok je nutné riadne zabaliť, aby nedošlo k jeho porušeniu pri preprave k nám. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku. V takom prípade zásielku nepreberáme.

Po dohode s predajcom je možné využiť zvoz reklamovaného tovaru naším zmluvným dopravcov. V takom prípade pripravíte a zabalíte reklamovaný tovar k odberu a oznámite predajcovi vhodný deň zvozu. Je dôležité, aby v ten deň bol niekto na uvedenej adrese, pričom zvozový vodič nahlási vyzdvihnutie reklamovaného tovaru telefonicky minimálne 1 hodinu vopred. 

O prijatí reklamácie budete informovaný automatickým e-mailom, ktorý Vás upozorní na to, že Vaša reklamácia bola nami prijatá do systému. Nevybavenie reklamácie v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote Vám dáva právo rozhodnúť sa medzi odstránením vady dodaním novej veci alebo chýbajúcej veci, odstránením vady opravou, primeranou zľavou z ceny alebo odstúpením od zmluvy.

Ak neuvediete vaše kontaktné údaje (telefónny kontakt alebo e-mail), potom sa o vybavenie reklamácie v zákonom stanovenej lehote, budete zaujímať sám a ak tak neurobíte, musíte znášať dôsledky, ktoré pre Vás z Vašej nečinnosti v tomto smere plynú.

Ďalšie Vaše práva ako spotrebiteľa sú uvedené v plnom znení TU

Identifikačné údaje shopmarket.sk 

Shop Market, s.r.o.
Schiffelova 13
908 51 Holíč 
IČO: 50 979 621
DIČ: 2120545559
IČ DPH: SK2120545559
Spoločnosť je zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
v odd. s.r.o., vl.č. 40312/T 

Formulár bude odoslaný na našu emailovú adresu. Ihneď ako to bude možné, vás budeme kontaktovať.