SILCO Stabilizátor tvrdosti 1l

Neohodnotené
Značka: SILCO

SILCO Stabilizátor tvrdosti 1l

Položka bola vypredaná…
Dostupnosť Na dotaz
Možnosti doručenia
Kód: 470001
€10 –20 % €8
SILCO Stabilizátor tvrdosti 1l
Neohodnotené
Značka: SILCO
SILCO Stabilizátor tvrdosti 1l
€10 –20 %
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Priaznivé ceny
Priaznivé ceny
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie
Vernostný program
Vernostný program

SILCO Stabilizátor tvrdosti 1l

 

Je tekutý prípravok, ktorý slúži na odstránenie tvvrdosti bazénovej vody. Prípravok odstráni minerály, ktoré vytvárajú tvrdost vody a taktiež aj rozpustené kovy spôsobujúce zákal ( železo, mangan) do stabilního pevne viazaného komplexu.

V ošetrenej vode sa nevytvárajú žiadne usadeniny ani zákal. Tvrdosť povrchových a podzemných vôd sa pohybuje v rozmedzí 2 – 30 °N. Optimálná hodonota tvrdosti vody v bazénoch by mala byť 11 - 20°N.

 

Návod na použitie: prípravok dávkujte po napustení vody do bazéna v závislosti výslednej tvrdosti vody.

Stredne tvrdá voda  7 – 14 °N = 30 ml / m3

Tvrdá voda 14 - 21°N = 60 ml / m3

Veľmi tvrdá voda – nad 21°N = 90 ml / m3

Dávkovanie vykonávajte při každom dopúšťaní vody. Odmerané množstvo prípravku nalejte do vedra a zamiešajte. Při zapnutom filtračním zariadení rovnomerne vlejte do bazéna.

 

Bezpečnost a prvá pomoc:

H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.   H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej ale-bo opakovanej expozícii. Bezpečnostné upozornenia: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné okuliare. P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P305+P351+P338 PO ZASIAH-NUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte lekára. P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch.

pozornenie: Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním s prípravkom.

 

Obsahuje nebezpečnú látku: tetranátrium-etyléndiamíntetraacetát.

 

Dátum výroby, obsah a doba expirácie: Uvedené na obale

Dodatočné parametre

Kategória: Chlórová bazénová chémia
Hmotnosť: 1 kg
Forma: roztoky
Typ: zmäkčovače
Varianta: SILCO Stabilizátor tvrdosti 1l
Položka bola vypredaná…

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: