H2O POOL 1 l

Neohodnotené
Značka: H2O COOL

BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCIA PRE BAZÉNY

Varianta
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Dostupnosť Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Zvoľte variant
Možnosti doručenia
Kód: 700101 700103 700105 700110 700120 Zvoľte variant
€12 €34 €55 €105 €188 od €12
H2O POOL 1 l
Neohodnotené
Značka: H2O COOL
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Priaznivé ceny
Priaznivé ceny
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie
Vernostný program
Vernostný program

H2O POOL je novodobý, tekutý koncentrovaný prípravok na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody v domácich (krytých i nekrytých) bazénoch. Má výrazný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam.

 

Dávkovanie:

  • upravte pH vody na úroveň 6,8 - 7,2
  • bežné dávkovanie - 200ml / 10m3 vody v bazéne
  • pri uvedení bazéna do prevádzky - 300ml / 10m3 vody v bazéne

Balenie:

  • 1l fľaša
  • 3l kanister
  • 5l kanister
  • 10l kanister
  • 20l kanister


Bezpečnosť a prvá pomoc

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná. Aquatic Chronic 3, H412

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Nebezpečné látky
Výstražné upozornenia
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Doplňujúce informácie
EUH 208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Dodatočné parametre

Kategória: Bezchlórová bazénová chémia
Zvoľte variant: 1 l
Forma: roztoky
Typ: bezchlórové

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: